Tesislerin bünyesinde yer alan makine ve teçhizatların değerleme çalışmasında, değerlemeye konu makinelerin fiziki özellikleri, genel kondisyonları, kapasitesi, markası, modeli, imalat tarihi, seri numarası gibi veriler temin edilir, fiziki özellikleri ile çalışıp çalışmayan aksamları yerinde incelenir, resimleri çekilir ve gerekli bilgiler temin edildikten sonra piyasa araştırmaları yapılır.

Değerlemede makine ve ekipmanların teknolojik gelişmişlik düzeyleri, kullanılabilirlik durumları, kalan ekonomik ömürleri, amortisman bedelleri detaylandırılır ve inceleme ve araştırmalara müteakip değerleme raporları hazırlanarak ilgili kurum veya kuruluşa sunulur. Üretim tesislerinin bünyesinde yer alan makine parklarının değerleme çalışmaları, alanında deneyimli makine değerleme uzmanlarımızca yapılmaktadır.