Enerji, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan, hayat kalitesini artıran en önemli faktördür. Enerji üretim politikalarının artan ihtiyaçlara yönelik, sistematik, verimliliği ve sürdürülebilirliği ön plana alan bir vizyonla yürütülmesi Ülkemiz ve Dünya ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir. Değişen ve gelişen piyasa koşullarında enerji üretim tesisi yatırımlarınızın değer tespiti çalışmalarını, objektif bir şekilde, günümüz ekonomik koşullarına ve uluslararası standartlara uygun olarak yapmaktayız. Şirketimiz, son 3 yıllık süreçte toplam 3.000 MW kurulu gücünde 40’ dan fazla elektrik üretim santralinin değerleme çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır. Değerleme yaptığımız tesisler arasında Hidroelektrik Santraller, Rüzgar Enerjisi Santralleri, Doğalgaz Çevrim Santralleri, Jeotermal Enerji Santralleri ve Termik Santrallerinin yanı sıra Doğalgaz Dağıtım Şebekeleri de bulunmaktadır.

Bu kapsamda, enerji üretim tesislerinin değerlemesinde çalışmalarımız aşağıdaki ana bileşenler ışığında yürütülmektedir.

  • Makine-teçhizat değerlemesi,
  • Arsa ve inşai yatırım değerlemesi,
  • Tesisin verimlilik ve kapasite faktörü analizleri,
  • Benzer özellikler taşıyan ve emsal niteliğinde olan enerji üretim tesisleriyle karşılaştırmalı analizler,
  • Maliyet ve birim satış değerleri,
  • İşletme hakkı ve lisans süresine ilişkin değerlendirmeler,
  • Maliyet ve satış verilerine göre sektörün dinamiklerini de dikkate alarak kalan lisans süresi boyunca yapılacak finansal projeksiyonlar.