6306 sayılı “Afet Riski Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kamuoyu gündeminde oldukça fazla yer tutan kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında pek çok düzenlemeyi beraberinde getirmiştir.

Bu kapsamda Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak, doğal afet risklerinin en aza indirgenmesi, ekonomik ömrünü doldurmuş yapılarda modern yaşamın gerektirdiği tüm nitelikler ve donatıların sağlanması amacıyla kentsel dönüşüm sürecinde aşağıdaki ana başlıklar altında değerleme hizmeti vermekteyiz,

  • Mevcut-Yasal durum analizi ve değer tespit raporlarının hazırlanması,
  • Kat maliklerinin oy birliği ile anlaşmaya varamaması durumunda üçte iki çoğunluğun alacağı karara referans teşkil eden değerleme raporunun hazırlanması,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce talep edilen arsa payının satışına yönelik değerleme raporunun hazırlanması,
  • Boş hale gelecek parselin kullanım alternatiflerinin belirlenerek, imar durumuna göre en etkin ve en verimli kullanım analizi,
  • Müteahhidin hak sahiplerine tekliflerinin analizi ve yorumlanması,
  • Fiili duruma göre şerefiye durumlarının tespiti ve puantaj değerlendirmeleri,
  • Hayata geçecek olan yeni projede hak sahiplerine ait dairelerin konum tespiti,
  • Kat irtifakı kurulumu aşamasında hakkaniyetsiz olarak dağıtılmış arsa paylarının değer, kullanım alanı ve şerefiye kriterlerine göre yeniden düzenlenmesi,
  • Uzlaşma paylaşım modellerinin geliştirilmesi,
  • Proje geleceğine yönelik projeksiyon analizleri.