Kira Sigortası Ne Kadar Faydalı?

Engin Akdeniz

Kira sigortası, ülkemizde çok fazla kullanılmayan bir sigorta  türü. Gelirini güvence altına almak isteyen ev sahipleri ve yaşanabilecek kötü sürprizlere karşı tedbirli olmak isteyen kiracılar için kurulmuş bir sistem. Yazımızda bu sistemin işleyişini inceleyeceğiz.

 

Kira Sigortası Ne İşe Yarar?

Gelir kaybı, işten ayrılma, kaza ya da vefat gibi risklere karşı aylık kira bedelinin ödenmesini güvence altına alan bir sistemdir. Kira sigortasından mal sahibi kirayı tahsil edememe riskine karşı; kiracı ise ödeyememe riskine karşı yaptırabilir.

 

 

Kira Sigortasını Mal Sahibi mi Yoksa Kiracı mı Yaptırır?

Her ikisi de yaptırabilir. Kira sigortasından mal sahibi kirayı tahsil edememe riskine karşı; kiracı ise kirayı ödeyememe riskine karşı yaptırabilir.

Kira Sigortasının Sağladığı Güvence Ne Kadar Sürer?

Yıllık primlerin yatırılması koşuluyla kira sözleşmesinin geçerli olduğu süre içerisinde kira sigortası sistemi 1 yıllık periyotlar halinde çalışır. Kişinin vefat ettiği, sakat kaldığı ya da işini kaybettiği belgelenebilirse 1 senelik kira bedeli poliçe tarafından karşılanmaktadır.

Ev Sahibiyim, Kiracım Kirasını Ödemezse İcra ve Tahliye Masraflarını Sigorta Karşılar mı?

Kiracının kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda mal sahibinin kiracıdan her türlü alacak talepleri, icra takipleri, avukatlık ücretleri, dava masrafları ve tahliye masrafları poliçeden belirtilen maksimum teminat bedeline kadar ödenir. Buna ek ilave ödenmeyen elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar da sigorta tarafından ödeniyor. Kira sigortası, ödenmemiş aidatları ve apartman giderlerini de kapsıyor. Kiracının aidatları ödememesi durumunda kira sigortası bu ödenmeyen aidatları da ödüyor.

Kira Sigortası Ne Kadar?

Kişinin sigorta poliçesi için ödeyeceği tutar aylık kira bedeline göre ve poliçede yer alan risk kapsamına göre belirlenmektedir. En az 500 lira ve en fazla 4 bin lira kira ödeyen kişilerin sigorta poliçesi yaptırmalarına izin verilirken sigorta poliçesinin devam etmesi için yine her sene yenilenmesi gerekiyor. Yine kira bedeli üzerinde yapılan her türlü değişiklikte de sigorta poliçesinin yenilenmesi zorunlu tutuluyor. Aylık kira bedeli 1.000,-TL olan bir kişinin yıllık kira sigortası pirimi olarak yaklaşık 600,-TL ödemesi yeterli oluyor.

Sistem Nasıl İşliyor?

  • Taşınmazın ekspertizi yapılarak kiralamadan önceki durum tüm detaylarıyla kayıt altına alınıyor.
  • Mal sahibi ve kiracı ile hizmet ve yetki anlaşmaları yapılarak kiralama süreci başlatılıyor.
  • Kiracının risk analiz raporları temin ediliyor
  • Yerleşmeden önce nakliye, tadilat, boya hizmetleri verilebiliyor.
  • Ödeme yükümlülükleri sistem üzerinden takip ediliyor.

Leave a comment

Your email address will not be published.