Üretim tesislerinin bünyesinde yer alan makine parklarının değerleme çalışmaları, alanında deneyimli makine değerleme uzmanlarımızca yapılmaktadır.